Dokumenty školy

GDPR

Správce osobních údajů: Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Šulcová

Pověřenec: BDO Advisory s. r. o., Ing. Petr Štětka

Informační memorandum

Dokumenty školy

Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku ZŠ

  1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, dle odst. 7 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov.
  2. Ostatní děti s trvalým bydlištěm v Turnově.
  3. Děti, které mají v ZŠ Turnov – Mašov, U Školy 56 sourozence.
  4. Ostatní děti.
  5. V případě více zájemců, kteří budou splňovat dané kritérium, rozhodne o přijetí los.
Školský obvod spádové školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace,
tvoří následující ulice:

Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká ( od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj), U Lomu, U Školy.

V Turnově - Mašově dne 1.3.2017

Mgr. Renata Šulcová
ředitelka školyDokumenty školy

Dokumenty školy


Formuláře ke stažení:

Žádost o uvolnění žáka
  (formát: Pdf; velikost: 27,5 kB)


Soubory ke stažení:

Výroční zpráva 2016 - 2017
  (formát: Pdf; velikost: 2,56 MB)

Výroční zpráva 2015 - 2016
  (formát: Pdf; velikost: 2,18 MB)

Výroční zpráva 2014 - 2015
  (formát: Pdf; velikost: 14,4 MB)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
  (platnost: od 1.9.2016; formát: Pdf; velikost: 254 kB)

Učební osnovy
  (formát: Zip; velikost: 431 kB)

Školní řád a pravidla hodnocení
  (formát: Pdf; velikost: 156 kB)

Vnitřní řád školní družiny
  (formát: Pdf; velikost: 48 kB)

Výroční zpráva 2013 - 2014
  (formát: Pdf; velikost: 140 kB)

Výroční zpráva 2012 - 2013
  (formát: Pdf; velikost: 145 kB)

Výroční zpráva 2011 - 2012
  (formát: Pdf; velikost: 94 kB)

Školní vzdělávací program - Školní družina
  (formát: Pdf; velikost: 79 kB)


Schválení vybraného uchazeče veřejné zakázky
"Vybavení učebny výpočetní technikou v ZŠ Trunov-Mašov, U Školy 56
dokument ke stažení zde
  (formát: Jpg; velikost: 296 kB)

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl